Apraksts: Projekts «FOTO baneris» / Description: Project «PHOTO banner»

Tehniskie parametri:
Pozīcija:
Baneris tikts izvietots sadaļā FOTO un fotogalerijas
Izmērs:Divas baneru pozīcijas: Baneris - augšā «Alfa»1000x100 pikseļi un baneris - «Beta» labajā malā, 250x250 pikseļi
Apjoms:līdz 70 Kb
Formāts:.jpg, .gif, Flash (.swf)*
* Flash baneru papildus tehniskie parametri:

- Flash versija: 10.
- Gadījumā, ja banerī ir iestrādāta aktīva saite, tai ir jāatveras jaunajā pārlūkprogrammas logā.
- Banerim visas animācijas garumā ir jābūt iestrādātai šādai clickTag pogai:

on (release)
{
getURL(clickTAG, "_blank");
}


Technical Specifications:

Position:
The banner will be located in the PHOTO and photo galleries section
Size:Two banner positions: Banner - at the top «Alpha» 1000x100 pixels and the banner on the right side «Beta», 250x250 pixels
Weight:to 70 Kb
Format:.jpg, .gif, Flash (.swf)*
* Additional specifications for Flash banners:

- Version of Flash: 10.
- Landing page should be opened in the new window.
- There should be the following clickTag button in the banner:

on (release)
{
getURL(clickTAG, "_blank");
}


Citi raksti par šo tēmu::