Lietuvos folklorinio ansamblio “Linago“ koncertas Italijoje

Lietuvos folklorinio ansamblio “Linago“ koncertas Italijoje

Spalio 13 d. Bardi mieste Italijoje buvo atidaromas ir šventinamas atstatytas lietuviškas koplytstulpis. Ta proga koncertuos folklorinis ansamblis “Linago“, vyks tautodailininkų darbų paroda – mugė.

Italijos Lietuvių Bendruomenė, sutartinai su „Famiglia Bardigiana”, 2007 metais yra padovanojusi ir pavedusi Bardi miestui naują lietuvišką koplytstulpį, liudijantį septyniasdešimt penkerių metų draugystę, abi tautas siejančią jų bendrojo dvasios ganytojo ir bičiulio, kardinolo Antonio Samorè asmens dėka.

Renginius organizuoja Italijos lietuvių bendruomenė, „Famiglia Bardigiana”, Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje. Renginius remia Bardi savivaldybė, Bardi miesto parapija, kardinolo Antonio Samorè vardo mokykla, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos kultūros minsiterija, Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje, Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto, LR konsulatas Milane ir Lietuvos ūkininkių draugija.


Read similar: LR kultūros ministerijos informacija